UPC      ETSAV      CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX TÈCNIC
   
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Tutorials de traçat  
  Tutorials de traçat  
 


Els tutorials són petites classes en format vídeo sobre la utilització de diferents recursos informàtics, a les que l’alumne accedeix des del campus virtual Atenea abans de cada classe pràctica i que pot repetir en qualsevol moment després per al seu repàs.

El llistat de títols d'aquests tutorials és el següent:

Tutorial 1. Interfici
Tutorial 2. Control de la vista
Tutorial 3. Finestres i models
Tutorial 4. Operacions de manipulació
Tutorial 5. Control del traçat
Tutorial 6. Atributs dels elements
Tutorial 7. Formes tancades
Tutorial 8. Girs i homotècies
Tutorial 9. Mesures sobre el dibuix
Tutorial 10. Eines de modificació
Tutorial 11. Calculadora d'Accudraw
Tutorial 12. Cadenes, formes i regions
Tutorial 13. Bisectrius, arcs i còpies en paral·el
Tutorial 14. Tanques i estiraments
Tutorial 15. Rotacions del sistema
Tutorial 16. Solucions fàcils a problemes freqüents
Tutorial 17. Seleccions avançades
Tutorial 18. Complements 2
Tutorial 19. Projeccions dièdriques de la circumferència
Tutorial 20. Impressió de dibuixos
Tutorial 21. Estratificació en nivells
Tutorial 22. Agrupacions i cèl·lules
Tutorial 23. Multilínies
Tutorial 24. Referències
Tutorial 25. Composició de plànols
Tutorial 26. Taula de plomes

La correcta assimilació de les matèries d'aquests tutorials requereix del seu seguiment als fitxers que els alumnes poden descarregar del campus virtual Atenea.

Totes aquestes classes han estat dissenyades i realitzades per Joan Font Comas, amb la col·laboració de Genís Àvila Casademont.