UPC      ETSAV      CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX TÈCNIC
   
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Professors   >>  Genís Àvila Casademont  
  Genís Àvila Casademont  
 

Departament de Repesentació Arquitectònica. Professor Ajudant

Assignatures:
DIBUIX II (GEArq)
REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA II (GEArq)


Producció científica


Genís Àvila Casademont és arquitecte en el 1998, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des de 1998 es professor a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de l'UPC, com a membre del Departament d'Expressió Gràfica, amb diferents graus de dedicació, com a professor encarregat de curs i associat. Actualment gaudeix d’una plaça de professor ajudant i centra la seva activitat en el desenvolupament de la Tesis doctoral “Els pinacles de la Sagrada Familia”.

Forma part del grup de recerca AR&M-Arquitectura: Representació i Modelatge i és membre co-fundador de CAIRAT, www.etsav.upc.edu/cairat, prestant especial atenció a la formació especialitzada continuada centrada en els cursos per millorar les capacitats docents.

Ha publicat diferents articles, com ara “Método para la restitución de perspectivas cónicas sobre pantalla cilíndrica, aplicado al “diorama” para la exposición “La nova Barcelona del GATEPAC”, col·laborat en capítols dels llibres “Gaudí Invisible”, “Gaudí La recerca de la forma” i realitzat nombroses imatges i videos explicatius per museus i publicacions.

Al 2000 constitueix el despatx professional *.gif arquitectura, realitzant obres de nova planta i projectes de rehabilitació de mitja i petita escala.

 

GenisAvila1.jpgGenisAvila1.jpg