UPC      ETSAV      CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX TÈCNIC
   
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Presentació  
  Presentació  
 


Aquest web ha estat construït com a suport a les classes de l'assignatura "Dibuix tècnic". Tenint en compte que aquest és un tipus de dibuix que actualment es fa amb sistemes informàtics, l'ordinador serà el principal instrument que utilitzarem en tot el curs per fer-lo.

Bàsicament, l’objectiu de l'assignatura és alfabetitzar en el dibuix tècnic, entès com a llenguatge comú dins de l'àmbit de l’arquitectura. Aquesta alfabetització pretén arribar al control d’un traçat rigorós, a adquirir una mínima capacitat com a eina de control de la geometria de la forma i com a eina de concreció i comunicació del projecte arquitectònic.

En el seu funcionament, l'assignatura introdueix un canvi en la metodologia tradicional del dibuix, que consisteix en desplaçar la impartició dels continguts teòrics i les instruccions de maneig instrumental a la no presencialitat. L’estudiant accedeix  a la informació en format vídeo, per als procediments, o en format apunts o textos, per als conceptes i coneixements. Aquesta informació, que és prèvia i necessària per al seguiment de la classe, permet a l’estudiant dedicar el màxim de temps de contacte amb el professor a resoldre els exercicis que consoliden l'aprenentatge, aclarint amb ell els problemes que es puguin plantejar. L'estudiant descarrega els exercicis del campus Atena al principi de la classe, els torna en acabar aquesta i poc temps després rep la correcció corresponent amb els comentaris. Això permet, a uns i d'altres, conèixer el progrés real de l'aprenentatge i la comprensió efectiva de les matèries.

L’estudiant accedeix lliurement als recursos disponibles al campus (en temps i lloc) i pot recuperar-los quantes vegades necessiti i consultar de nou les imatges utilitzades. Les classes de l'assignatura tenen lloc en una aula especialment condicionada per poder-hi treballar amb comoditat, cadascú amb el seu portàtil i amb connexió a la xarxa.

Cal recordar que el dibuix és una activitat intel·lectual, resultat de l’anàlisi i valoració d’un tema, però la teoria en què es recolza deriva del raonament que segueix a la pràctica, de la racionalització de l’experiència. És aquesta idea la que permet afirmar que a dibuixar s’aprèn dibuixant. El plantejament de l'assignatura pretén optimitzar el temps que el professor disposa per interactuar amb els alumnes, per treballar en aquesta pràctica, per calibrar el grau de comprensió de la matèria i compensar o corregir les seves deficiències.

El projecte s’emmarca en els principis definits per l’Espai Europeu d’Educació Superior, centrant la didàctica en l’aprenentatge i en l’ús dels recursos informàtics que dóna el campus virtual.