UPC      ETSAV      CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX TÈCNIC
   
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Temes de geometria  
  Temes de geometria  
 


Aquests apunts atenen els continguts relatius a la geometria descriptiva, i els alumnes els hauran d’haver estudiat prèviament a la resolució dels exercicis pràctics.
 

 
 

1. Sistema acotat. Resolució de cobertes inclinades. Transformació del terreny
2. Operativitat del sistema dièdric. Repàs i consolidació de conceptes
3. Figures polièdriques
4. Traçat geomètric d'ombres. Aplicació en sistemes cilíndrics

Totes aquestes classes han estat dissenyades i realitzades per Isabel Crespo Cabillo.