UPC      ETSAV      CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX TÈCNIC
   
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Treballs d'anys anteriors  >>   Casa del Fascio, Como (Itàlia), 1932-1936  
  Casa del Fascio, Como (Itàlia), 1932-1936
Arquitecte: Giuseppe Terragni
 
   
   
 

Vista de la façana a la plaça (foto: Sandro Maggi) i alçat de treball
 

Casa del Fascio, Como (Itàlia), 1932-1936
Arquitecte: Giuseppe Terragni

La Casa del Fascio de Como, construïda per a ser la seu del partit feixista ha estat considerada com l'aportació més important d'Itàlia al Moviment Modern. Es un edifici compacte revestit de lloses de marbre de Botticino, de quatre plantes i amb un pati central cobert. La façana a la plaça està composta d'una part porticada i una part massissa. L’accés a l’edifici es produeix a través d’un atri elevat uns esglaons respecte el nivell del carrer i, travessant les 18 portes de vidre d'apertura simultània, s'arriba a l’espai públic del pati, un atri central cobert per una claraboia de formigó translúcid. Una claraboia que queda interrompuda per una làmina de vidre transparent a través de la qual es pot veure el cel, perllongant l’espai vertical cap a l’exterior. La transparència, característica fonamental de l’edifici, no és deguda només a les grans superfícies de vidre, sinó també amb la inusual propietat reflectant del paviment de marbre i del sostre de l’entrada de marbre negre de Bèlgica.

La façana principal de l'edifici té una tridimensionalitat que planteja problemes quan es vol representar en un alçat, degut a que aquest no mostra la profunditat amb claredat. Malgrat que el dibuix d'inici és un alçat rigorós, la falta de valoració de les línies i l'absència d'ombres, fa que no es percebi el fort relleu de la façana. L'objectiu d'aquest treball era "acabar" aquest dibuix, aconseguint que mostrés, el més correctament possible, la volumetria de la façana utilitzant: valors de línia (1), diferenciacions de pla (2), ombres solars (3) i una combinació dels tres sistemes (4).

El projecte ha estat publicat a:
- Bruno Zevi, 1982. Giuseppe Terragni. Barcelona :Gustavo Gili (primera edició de 1981).
- Ada Francesca Marcianò, 1987. Giuseppe Terrangi opera completa 1925-1943. Roma : Officina Edizioni, pp.83-102.
- Antonio Saggio, 1995. Giuseppe Terragni, vita e opere. Bari : Laterza, pp. 391-407.
- Marina Sommella Grossi, 1996. Sartoris e Terragni : la polemica sulla Casa del fascio di Como. A  Trienale de Milano, 1996. Giuseppe Terragni. Milano : Electa, pp. 173-193.
- Sergio Oretti, 1998. La casa del fascio di Como. Col·lecció Monumenti dell’architettura. Roma : Carocci.
- Peter Eisenman, 2003. Giuseppe Terragni. Transformations Decompositions Critiques. New York : The Monacelli Press.
- Giorgio Ciucci, . Giuseppe Terragni 1904-43 : Casabella e Terragni. Casabella, nº 721, pp. 4-13.

 

 
  Treballs dels alumnes
(Els treballs es mostren tal com els alumnes els van enviar)
 
 
   
  Marc Andrés Planas
 
 
   
  Pau Quingles Lamarca
 
 
   
  Raquel Almoño Gómez
 
 
   
  Marc Andrés Planas
 
 
   
  Pau Giró Castelló
 
 
   
  Miquel Lázaro Prat
 
 
   
  Emma Sebastià Sarroca
 
 
 


 
  Marc Andrés Planas
 
 
   
  Raquel Almoño Gómez
 
 
   
  Antonio Javier Montero Sáez
 
 
>>>  Torna a l'inici de la pàgina