UPC      ETSAV      CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX TÈCNIC
   
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>  Treballs d'anys anteriors  >>   Quatre cases a Torredembarra (Tarragona), 1954-1957  
  Quatre cases a Torredembarra (Tarragona), 1954-1957
Arquitecte: Josep Maria Sostres Maluquer
 
   
   

Apartaments a Torredembarra (Tarragona), 1954-1957.
Arquitecte: Josep Maria Sostres Maluquer.

En aquest projecte, Sostres afronta per primera vegada el tema dels habitatges unifamiliars en grup. Potser per això hi ha en aquesta obra una especial dedicació a la reflexió tipològica. L'elaboració de la casa unifamiliar agrupada com a tipus, correspon sobretot a la tradició anglosaxona; però en aquest cas el clima de la costa mediterrània i el fet de tractar-se de cases de vacances, imposen unes exigències que Sostres resol amb la seva proverbial comprensió del cas concret.

La idea central era combinar el dúplex amb l'ordenació escalonada en planta, deixant en cada unitat un important espai de terra lliure, preveient una zona ombrejada i la circulació de l'aire. El ritme volumètric i els efectes de clarobscur, proporcionarien la imatge del conjunt, equilibrant els valors dinàmics i estàtics, vinculant a més l'arquitectura al paisatge. Això es faria sense renunciar a l'ús de parets mitgeres que introdueixen un important factor d'economia espacial. Al mateix temps, l'esquema en T de la planta redueix al màxim els espais de circulació, en situar-se l'accés i la connexió vertical en la intersecció dels dos braços de l'habitatge.

Tot això s'expressa en un llenguatge molt sobri i recollit l'única excepció del qual és la façana vidrada a doble alçària en l'estar. En ella, l'especejament de la fusteria i el tractament de persianes constitueix un d'aquests lleus exercicis neoplàstics que apareixen tímidament però insistentment en l'obra de Sostres.

Com veiem, l'autor reprèn en aquesta ocasió alguns temes ja experimentats en obres anteriors (control dels espais exteriors per mitjà de la mateixa edificació, doble pell de l'habitatge a través de voladissos o terrasses amb persiana contínua, subratllat de l'accés mitjançant el clarobscur de la volumetria, etc.) i es mostra més atent a la indagació tipològica que a la invenció figurativa. És doncs, una obra reposada, auto-reflexiva i si bé manca de l'espectacularitat d'altres d'aquella mateixa època, en absolut no pot considerar-se com un episodi menor en la trajectòria de Sostres.

(Text traduït de l'original publicat a 2c: construcción de la ciudad, "Josep M. Sostres arquitecto", n. 4, agost, 1975, p. 34).

El projecte es va publicar a:
2c: construcción de la ciudad, "Josep M. Sostres arquitecto", n. 4, agost, 1975 (versió ISSUU).
- Lluís Domènech, 1975. Josep María Sostres: Más allá de cualquier convicción. Arquitectura bis, n. 7, maig, pp. 1-11.
- A. Armesto i C. Martí, eds., 1999. Sostres: arquitecte - arquitecto. Barcelona :COAC, pp. 120-125.

 

 
 

Treballs dels alumnes

 
  (Els treballs es mostren tal com els alumnes els van enviar)
 
 
   
  Albert Latorre Porta
 
 
   
  Andreu Llull Pons
 
 
   
  Albert Latorre Porta
 
 
   
  Albert Latorre Porta
 
 
   
  Albert Latorre Porta
 
 

>>>  Torna a l'inici de la pàgina