UPC      ETSAV      CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX TÈCNIC
   
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

Inici  >>   Treballs de taller  >>  Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 1995  
  Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 1995
Arquitecte: Richard Meier
 
   
   
  Fotografia i alçat base de l'exercici, modificat en algunes parts per adaptar-lo als objectius del treball.
 
 
 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 1990-1995
Arquitecte: Richard Meier

La façana de l'accés al museu té una tridimensionalitat que planteja problemes quan es vol representar en un alçat, degut a que aquest no mostra la profunditat amb claredat. L'exercici que es proposava era representar aquest fragment de façana en un alçat. Partint d'un alçat ortogonal de la façana, en el que no hi havien valoracions de línies ni ombres, el treball proposava aconseguir que mostrés, el més correctament possible, la volumetria de la façana utilitzant: valors de línia (1), diferenciacions de pla (2), ombres solars (3) i una combinació dels tres sistemes (4). Cal entendre que, malgrat que es tracta d'un alçat rigorós, la falta de valoració de les línies i l'absència d'ombres, fa que no es percebi el fort relleu que té la façana. L'objectiu d'aquest treball era, per tant, acabar aquest dibuix. Les quatre opcions s'havien d'imprimir en fulls din A3 a escala 1/200 i 1/400, i a més, l'opció (4) s'havia d'imprimir també a escala 1/100.

El projecte es va publicar a:
-AA.VV., Richard Meier : Barcelona Museum of Contemporary Art, New York, Monacelli, 1997.

 

 
  Treballs dels alumnes
 
  (Els treballs es mostren tal com els alumnes els van enviar)
 
 
  >> Ampliar  
  Marc Casajuana Delgado
 
 
   
  Marc Casajuana Delgado
 
 
   
  Marc Casajuana Delgado
 
 
  >> Ampliar  
  Sergi Martínez Migens
 
 
   
  Sergi Martínez Migens
 
 
   
  Sergi Martínez Migens
 
 
   
  Sergi Martínez Migens
 
 

>>>  Torna a l'inici de la pàgina