UPC      ETSAV      CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX TÈCNIC
   
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Treballs d'anys anteriors  >>   Residència d'estudiants, Chieti (Itàlia), 1976  
  Residència d'estudiants, Chieti (Itàlia), 1976
Arquitecte: Giorgio Grassi i Antonio Monestiroli
 
   
   
 

Vista del carrer central (a la dreta l'edifici dels serveis col·lectius, tema del treball) i l' alçat de treball
 

 
 

Residència d'estudiants, Chieti (Itàlia), 1976
Arquitecte: Giorgio Grassi i Antonio Monestiroli

La residència se situa sobre terrenys agrícoles, fora dels límits de la ciutat. S'estructura en diferents blocs al llarg d'un carrer central, la importància simbòlica del qual queda reforçada pels fronts porticats dels edificis, idèntics en tota la seva longitud. Un carrer que també pot entendre's com una plaça oberta en els seus extrems. En l'extrem més pròxim a la ciutat se situa l'edifici del menjador i el dels serveis col·lectius. Aquest bloc és un volum senzill de tres plantes amb una escala d'accés de tipus tisora, central i oberta al carrer. Destinat a activitats d'estudi, reunió i descans (lectura, televisió, música, joc, etcètera), l'esquema distributiu és el mateix que utilitza a la sala comuna dels blocs dels dormitoris, obrint tots els espais sobre l'estreta galeria que corre al llarg del front porticat i que està connectada amb l'escala. A la planta baixa hi ha un grup de lavabos, una cafeteria i una bugaderia d'autoservei, que utilitzen tant els estudiants com els veïns del barri. La situació aïllada del bloc i la proximitat a la ciutat, permet que les sales de reunions poguin ser utilitzades parcialment pel públic.

L'inici del treball, l'alçat principal de l'edifici dels serveis col·lectius de la residència d'estudiants, és un dibuix fet amb un únic valor de línia que fa que no s’entengui amb claredat la seva volumetria: no es diferencia el que està davant del que està darrere. L’exercici consistia en fer que el dibuix suggerís la volumetria que realment té l'edifici, utilitzant: (1) valors de línia, (2) diferenciacions de plans, (3) ombres solars i (4) combinant els tres sistemes.

El projecte es va publicar a:
- CRESPI, Giovanna, i PIERINI, Simona, 1996. Giorgio Grassi : I progetti, le opere e gli scritti. Milà : Electa. 
- 1977, Giorgi Grassi. 2C. Construcción de la ciudad, n. 10.

 

 
  Treballs dels alumnes
 
  (Els treballs es mostren tal com els alumnes els van enviar)
 
 
   
  Iñaki Vendrell Simón
 
 
   
  Iñaki Vendrell Simón
 
 
   
  Joan Salleras Rodríguez
 
 
   
  Joan Salleras Rodríguez
 
 
   
  Adolfo Rodríguez Serrano
 
 
   
  Adolfo Rodríguez Serrano
 
 
   
  Adolfo Rodríguez Serrano
 
 
   
  Adolfo Rodríguez Serrano
 
 
>>>  Torna a l'inici de la pàgina