UPC      ETSAV      CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX TÈCNIC
   
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Treballs de taller  >>   Ajuntament de Säynätsalo (Finlàndia), 1950-1952  
  Ajuntament de Säynätsalo (Finlàndia), 1950-1952
Arquitecte: Alvar Aalto
 
   
   
  Vista de la façana est (foto:Simo Rista) i alçat de treball
 
 

Ajuntament de Säynätsalo (Finlàndia), 1950-1952
Arquitecte: Alvar Aalto

L'edifici és el resultat d'un concurs convocat el 1948, amb un programa que incloïa sales de reunions, oficines, una biblioteca, habitatges per als empleats i comerços, que va guanyar Alvar Aalto. La proposta al·ludeix formalment a referències del Renaixement toscà, filtrades amb llenguatge modern que evita la seva centralitat.

Amb referències a torres com la de Siena i a places com la de San Marco de Venècia o ordenacions com la de la Piazza Vecchia i el Palazzo della Ragione de Bèrgam, l'estructura formal és la d'un palau amb el pati situat en la planta primera, al que s'accedeix per dues escales alineades amb un dels seus costats. Dues escales simètriques però de caràcter oposat que separen un dels costats de l'edifici obrint el pati a l'exterior. A manera de plaça pública, per aquest pati s'accedeix a les oficines municipals, a la biblioteca i a la Cambra del Consell, situada simbòlicament elevada en una torre, en una de les cantonades.

La façana est, objecte del treball, mostra, a l'esquerra, el bloc separat amb els locals comercials, en el nivell inferior i la biblioteca en el superior i l'escala recta per la qual s'accedeix al pati central; en el centre, la torre del Consell (amb una monumentalitat que denota la seva singularitat), i a la dreta un cos endarrerit que conté la resta de locals comercials en el nivell inferior i part de les oficines municipals en el superior. Malgrat que es tracta d'un alçat rigorós, la falta de valoració de les línies i l'absència d'ombres, fa que no es percebi el fort relleu que té la façana. L'objectiu d'aquest treball era acabar aquest dibuix, aconseguint que fos capaç de suggerir, el més correctament possible, la tridimensionalitat real de la façana utilitzant: valors de línia (1), diferenciacions de pla (2), ombres solars (3) i una combinació dels tres sistemes (4). Les quatre opcions s'havien d'imprimir a escala 1/200 i 1/400. A més, l'opció combinació dels tres sistemes s'havia d'imprimir a escala 1/100.

El projecte es va publicar a:
- WESTON, Richard, Town Hall, Säinätsalo : Alvar Aalto, London : Phaidon, 1993.
- GARCÍA-ESCUDERO, Daniel, Espacio y recorrido en Alvar Aalto, Barcelona : UPC, 2013 (http://www.tdx.cat/handle/10803/96987).

 

 
  Treballs dels alumnes
 
  (Els treballs es mostren tal com els alumnes els van enviar)
 
 
   
  Sara Romero Ribas ( >> versió ampliada)
 
 
   
  Xavi Pizà Reynés ( >> versió ampliada)
 
 
   
  Joan Muñoz Lag ( >> versió ampliada)
 
 
   
  Júlia Salvador Zurita
 
 
   
  Sara Romero Ribas
 
 
   
  Sara Romero Ribas
 
 
   
  Sara Romero Ribas
 
 
   
  Xavi Pizà Reynés
 
 
   
 

Xavi Pizà Reynés
 

>>>  Torna a l'inici de la pàgina