UPC      ETSAV      CAIRAT
  ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS
  DIBUIX TÈCNIC
   
  Presentació
  Professors
  Tutorials
  Temes de geometria
  Temes de dibuix
  Treballs d'anys anteriors
  Bibliografia
  Atenea

 

  Inici  >>   Treballs d'anys anteriors >>   South Hill Park (Londres), 1953-1956  
  South Hill Park (Londres), 1953-1956
Arquitectes: Stanley Amis i William i Gillian Howell
 
   
 


South Hill Park, Hampstead (Londres), 1953-1956
Arquitectes: Stanley Amis i William i Gillian Howell

Agrupació de sis cases en filera de les quals dos són dels propis arquitectes. El solar està situat en una àrea tranquil·la ocupada per velles cases victorianes. L'agrupació manté el tipus d'ordenació en filera d'aquestes cases i també la façana de maó vist, però utilitza un llenguatge modern que contrasta fortament amb elles, materialitzat en la rígida quadriculació de la façana i en l'esquematisme de la seva decoració. L'edifici mostra una forta influència de la Unitat d'Habitació de Marsella, que Le Corbusier acabava de construir el 1952. Això justifica la utilització dels dúplex, la gran profunditat dels habitatges, l'alçada lliure de 2,20 metres de les plantes i l'aplicació del sistema de mesures del Modulor.

L'agrupació té tres plantes d'alçada sobre el carrer i una per sota que, tanmateix, queda a nivell del jardí posterior, degut a que la cota del terreny és 2,4 metres inferior a la del carrer. Les sis cases són bàsicament idèntiques: comparteixen la mateixa solució portant, composta per murs mitgers sense parets transversals d'arriostrament, també la uniformitat de les seves façanes i la situació de l'escala interior. Partint d'una profunditat que era la màxima que permetien les normes urbanístiques, la situació de l'escala es va ajustar per permetre prou espai per al garatge, sense reduir excessivament el de la cuina i menjador de l'extrem oposat. D'altra banda, les jàsseres de suport de les escales ajuden a donar estabilitat als murs mitgers. En alguns casos el tancament d'aquestes escales es va fer de vidre per millorar la impressió d'espai i llum i per permetre les vistes transversals al llarg de la planta. Sobre aquesta estructura bàsica a cada casa es varen introduir variacions que responen a les necessitats particulars de cadascuna de les famílies: afectaven a la distribució de l'espai a doble alçada de les dues primeres plantes, a la situació de la cuina, a l'accés al jardí o a la distribució i ús concret de cada una de les plantes. Una altra diferenciació va ser l'ús de la planta inferior, que té un accés independent des del carrer, prevista per ser ocupada per un convidat o un parent o ser l'habitació pels jocs dels infants a nivell del jardí. Per a l'exercici es va considerar que tots els habitatges eren idèntics.

El projecte ha estat publicat a:
- 1956. 12-foot frontage terrace houses in Hampstead. Architectural Review, 120, pp.290-295.
- 1981. Howell, Killick, Partridge & Amis: architecture. London: Lund Humphries, pp.50-51.
- Miranda H. Newton, 1992. The Homes of Thirty Architects since the 1930s: Architects' London Houses. Oxford: Butterworth Architecture, pp.14-19.
- Anthony Sutcliffe, 2006. London: An Architectural History. New Haven: Yale University Press, pp.181-182.
https://historicengland.org.uk/listing/the-list/list-entry/1409894 (pàgina de Historic Englang que descriu l'edifici).

 

 
 

Treballs dels alumnes
(Els treballs es mostren tal com els alumnes els van enviar)
 

 
   
  Carlos Armando Barba Torres ( >> versió ampliada)
 
 
   
  Carlos Armando Barba Torres
 
 
   
  Carlos Armando Barba Torres ( >> versió ampliada)
 
 
   
  Carlos Armando Barba Torres
 
 
   
  Carlos Armando Barba Torres
 
 
   
  Axel González Valenzuela ( >> versió ampliada)
 
 
   
  Axel González Valenzuela
 
 
   
  Axel González Valenzuela
 
 
   
  Axel González Valenzuela
 
 
   
  Axel González Valenzuela ( >> versió ampliada)
 
 
   
  Jan Rovira Balcells ( >> versió ampliada).
 
 
   
  Jan Rovira Balcells
 
 
   
  Jan Rovira Balcells
 
 
   
  Jan Rovira Balcells ( >> versió ampliada).
 
 
   
  Jan Rovira Balcells
 
 

 

>>>  Torna a l'inici de la pàgina